Privacy

Opslag van persoonlijke gegevens

Om onze diensten te kunnen leveren, slaan we zowel persoonlijke als niet persoonlijk identificeerbare data op over bedrijven en individuen die van onze dienst gebruiken. Deze gegevens kunnen onder andere een naam, email adres, telefoonnummer of bankrekeningnummer bevatten. We verzamelen persoonsgegevens wanneer jij je aanmeldt voor een gebruikersaccount gebruikmaakt van onze dienstverlening of contact opneemt met onze helpdesk.

We verzamelen, bewaren en gebruiken deze persoonlijke informatie zodat je gebruikt kunt maken van onze online applicatie.
We gebruiken deze gegevens onder andere om:
- Je aan te melden voor een nieuw gebruikersaccount op basis van je naam, e-mailadres en wachtwoord;
- Het leveren van ondersteuning vanuit onze helpdesk.

Door het gebruik van onze dienst is het ook mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke informatie opslaan van derden, zoals de klanten van onze directe gebruikers. Je bent als gebruikersaccounthouder van MarketingTracer. zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je invoert. Zorg ervoor, als gebruikersaccounthouder, dat je klanten op de hoogte zijn van dit privacy statement.

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de bovengenoemde doeleinden. Je hebt het recht, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vergeten te worden. Je kunt dit doen door je contact op te nemen met MarketingTracer. We zullen dan alle informatie verwijderen uit onze systemen.

Beveiliging van je gegevens

We hebben gezorgd voor passende technische alle persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. We maken gebruik van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt constant in de gaten gehouden. Alle verbindingen naar onze servers zijn beveiligd met een SSL-verbinding. Alle wachtwoorden worden veilig opgeslagen d.m.v. cryptografische beveiliging.

Je kunt anderen toegang geven tot jouw administratie door extra gebruikers / administratoren toe te voegen. Je kunt per gebruiker aangeven tot welke onderdelen deze persoon toegang heeft.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden

We zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij we daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling. Onze website bevat links naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Gebruik van cookies

Op websites van ons wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. We gebruiken analytische cookies en cookies om je sessie en gebruikersnaam te onthouden. Het is voor ons technisch onmogelijk om de dienst aan te bieden zonder deze cookies. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Je hebt de mogelijkheid je browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal het gebruik van onze dienst wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Toegang tot je persoonlijke gegevens

Je kunt ons altijd een verzoek sturen om op te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. We zullen binnen vier weken reageren op je verzoek. Nadat je antwoord van ons hebt gehad, kun je aangeven wat je wilt doen met deze gegevens. Je kunt deze gegevens aanvullen, verbeteren of verwijderen. We zullen binnen vier weken, nadat we je wijzigingen hebben ontvangen, reageren op de aanpassingen.

Wijziging privacy statement

We kunnen ons Privacy Statement wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. We raden je daarom aan om regelmatig ons privacy statement te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Nederlands recht

De rechtsverhouding tussen jou en ons wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) .

Het online-marketing dashboard voor professionals

Meer dan de helft van de Emerce top-100 digital marketingbureaus gebruikt MarketingTracer.
Geen opzegtermijn, direct online, gratis trial.